Ilmanpuhdistin voi helpottaa oloa hetkessä – Lue asiantuntijan vinkit

Moni ei tule ajatelleeksi, että huono sisäilma on varsin yleinen ongelma. Euroopan Unionin tutkimuksessa on todettu, että sisäilman epäpuhtaudet aiheuttavat vuosittain kahden miljoonan henkilövuoden menetykset. Asukasmäärään suhteutettuna Suomen osuus on 20 000 henkilövuotta.

– Hyvän sisäilman pitäisi aina olla hajutonta. Ilmanvaihdon tulisi olla kunnossa, koska siten tiloista poistetaan epäpuhtauksia ja tuodaan tilalle raitista ilmaa. Huono sisäilma voi aiheuttaa myös pitkäaikaisia oireita ja lisätä astman riskiä, Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry:n asiantuntija Katariina Ijäs kertoo.

Sisäilmaa voi parantaa esimerkiksi ilmanpuhdistimen avulla. Se suodattaa ilmasta haitallisia pienhiukkasia.

Tällainen on laadukas ilmanpuhdistin

 Hyvässä ilmanpuhdistimessa on HEPA-suodatin. Se poistaa lähes 100 prosenttia ilmassa kulkeutuvista pienhiukkasista, kuten pölypunkit, homeen, pölyn ja bakteerit. HEPA-suodatin suodattaa myös katupölyn ja siitepölyhiukkaset.

Vertaile HEPA-suodattimella varustettuja ilmanpuhdistimia.

– Suodatuksella on merkittävä vaikutus sisäilmaan, jos asunto sijaitsee paikassa, jossa sisäilmaan kulkeutuu epäpuhtauksia esimerkiksi liikenteestä, Ijäs huomauttaa.

Hän kehottaa ilmanpuhdistimen ostajaa tutustumaan allergiatunnuksen kriteereihin. Ne määrittelevät, millä perusteella laite saa allergiatunnuksen.

Kriteerit täyttävä ilmanpuhdistin suodattaa ilmasta alle 0,3 mikrometrin kokoiset pienhiukkaset. Puhdistustehon tulee olla riittävä siihen, että laite pystyy suodattamaan vähintään 95 prosenttia näistä hiukkasista. Alimmalla teholla ilmapuhdistimen tulee puhdistaa vähintään kymmenen neliömetrin kokoinen tila. Kuutioissa ilmoitettuna tähän yltävä puhtaan ilman tuottoaste on noin 50 m³/h.

– Kannattaa varmistaa, että laitteen mukana tulee tieto siitä, milloin suodatin pitää vaihtaa. Jos suodattimen vaihto on tehty hankalaksi, se saattaa jäädä vaihtamatta. Silloin ilmanpuhdistimen teho heikkenee merkittävästi, Ijäs sanoo.

Allergiatunnuksen kriteerit edellyttävät, että laitteen tehosta on olemassa puolueetonta tutkimustietoa. Laitteen on osoitettava puhdistuskyky nimenomaisesti pienhiukkasille, ei pelkästään viruksille tai bakteereille.

Vertaile ilmanpuhdistimia, joiden puhdistusalue on 50–100 neliömetriä.

Varmista ilmanpuhdistimen sallittu otsonitaso

Allergiatunnuksen kriteeristö määrittelee myös otsonintuoton enimmäisrajan. Ilmanpuhdistimen otsonintuotto ei saa olla yli 0,05 ppm (parts per million). Sisäilman otsonille ei ole olemassa terveysperusteista raja-arvoa. Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ohjeistaa poistamaan laitteen asunnosta, jos ilmassa on otsonin hajua. Otsoni on ylähengitysteitä ärsyttävä kaasu, joka voi voimistaa allergiaoireita.

Yksi oleellinen ilmanpuhdistimen valintakriteeri on myös sen äänenvoimakkuus. Äänitaso alimmalla teholla saisi allergialiiton kriteerien mukaan olla enintään 33 desibeliä.

– Teholukemiin kannattaa tutustua, koska on mahdollista, ettei laite ole hiljaisimmalla asetuksella kovin tehokas. Harva haluaa, että laite huutaa kovin kovaa. Ideaalia olisi, että puhdistinta voi käyttää vuorokauden ympäri, myös yöaikaan.

Vertaile enintään 50 desibelin ilmanpuhdistimia.

Valitse ilmanpuhdistin tilan mukaan

Ilmanpuhdistimen kohdalla ilmoitetaan neliömäärä, jonka laite pystyy puhdistamaan. Laite kannattaa valita niin, että se pystyy puhdistamaan halutun ilmamäärän.

– Ilmanpuhdistimen teho on mietitty tietyn kuutiomäärän mukaan. On siis tiedettävä, millaiseen tilaan laitetta ollaan hankkimassa. Monissa laitteissa tehot on ilmoitettu verrattain pienelle huonekoolle.

Katariina Ijäs muistuttaa, että ilmanpuhdistinkaan ei kykene ihmeisiin.

– Jos sisäilmassa on jokin aktiivinen sisäilmaa heikentävä ongelma tai rakenteissa on sisäilman laatua heikentäviä tekijöitä, ilmanpuhdistinkaan ei kykene puhdistamaan sisäilmaa täysin.

Vertaile 100–300 euron hintaisia ilmanpuhdistimia.

Ilmanpuhdistin kosteutustoiminnolla vai ilman?

Ilmanpuhdistimia on tarjolla myös ilmankostutustoiminnolla varustettuna. Katariina Ijäksen mukaan yhdistelmälaitteen puhtaanapito voi olla vaikeampaa.

– Ilmankostuttimissa on se haaste, että niissä oleva vesi on hyvä kasvualusta erilaisille mikrobeille. Tämän takia ilmaa kostuttava laite tulee puhdistaa tarpeeksi usein. Samalla on syytä seurata sisäilman suhteellista kosteutta. Varsinkin talviaikaan on iso riski siihen, että sisäilmaa kostutetaan liikaa. Tällöin ilma voi tiivistyä pinnoille, jolloin kosteusvaurion riski kasvaa.

Suosituin HEPA-suodattimella varustettu ilmanpuhdistin, jonka puhdistusalue on 50–100 m² ja äänitaso enintään 50 desibeliä – hinta juuri nyt: